Ewald, Johannes Uddrag fra HERR PANTHAKAKS HISTORIE

»O jeg troer det nok min Søn - jeg er destoværre alt for over beviist derom - Ugudelighed gaaer i Svang - Jeg frygter for endnu at leve den Dag, at Himmelens Straffe-Domme - - - - Men hvad var det du vilde sige? -