Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

Den strandende Paars og den synkende Cliim!
Tæt Tankernes Skib med en digterisk Liim!
Dog skal det da synke - vel! - Muse besvim!