Ewald, Johannes Uddrag fra VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (1777)

To Bud, o Slægt! af ædle Skytter,
Er alt, hvad han til Afskeed vil,
Sigt altid kun til det, som nytter,
Tref altid hvad du sigter til.