Ewald, Johannes Uddrag fra TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (1777)

Og han, den strænge Gud, som bød os Smerte,
Han smilte til os, og tilloed os Graad -
Vel smelte - kun ey trodse tør vort Hierte! -
Vel sukke - kun ey stampe mod Hans Braad!