Ewald, Johannes Uddrag fra TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (1777)

Ak, naar den svøbt i Nattens Mørke knittrer,
I Kamp med huule Storme, Slag i Slag;
Ak, da skal Støvets Broder, skiøndt Han zittrer,
Dog ey begræde den utabte Dag! -