Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

HELD dig, nyeskabte Aar, som nusaa blid fremstiger