Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

Bring Styrke til Hans Arm! bring Ære til Hans
Krone! -