Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

Hver Glæde, som De har, og skiænk Dem daglig ny e! -