Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

Og skiul de Danskes Dal, med tætte Sløer af
Guld! -