Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

Byd Havet skaane dem! - og tving dets vilde Bølger,