Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

At de tilvelte os Fred og Velsignelser! -
Fyld Kunstnerne med Viid! - Arbeiderne med
Styrke! -