Ewald, Johannes Uddrag fra DET NYE AAR 1779

Fyld dem med Mod! og mag, at det behøves ey! -
Men hver, hvis Daad - hvis Røst det Godes viise
Giver