Ewald, Johannes INDHOLD AF ANDET BIND

INDHOLD AF ANDET BIND

Side
Ode til Printz Friderich, da Han fornyede Sin
Daabes Pagt(1770) 1
Til Herr Münster og Jfr. Ring og til Herr Ring
og Jfr. Thornam (1770) 4
Sørge-Sange opført i Christiansborgs Slots-
Kirke 13. Junii 1770, da Enke-Dronning Sophia Magdalena skulde føres til sit Hvilested (1770) 6
Sørge-Sange opført i Roeskilde Dom-Kirke 14.
Junii 1770, da Enke-Dronning Sophia Magdalena blev samlet med Sin Gemahl og Slægt (1770) 11
Et Glimt fra Tiden ind i Evigheden ved Frue
Geheimeraadinde von Schulins Hvilested,
18. Junii 1770 (1770) 13
Over Hr. Hermanny (1770) 16
Philet en Fortælning (1770) 19
Paa Kongens Fødsels-Dag. 1771 (1771) 28
Passions Oratorium, opført af det saa kaldede Raadhuusstrædets Musikalske Selskab (1771) 29
Adskilligt af Johannes Evald (1771)
Forerindring 33
Philet en Fortælning [Andet Oplag] 38
Sørge-Cantata i Anledning af Enke-Dronning Sophie Magdalenes dødelige Afgang 39
Ønske til Jomfrue Cecilia Wormstrup, paa Hendes Fødsels-Dag 46
Philets Forslag om Pebersvendene, som vist
vil blive iværksat (1771) 47
Recitativ og Aria, siunget 18. Maj 1771, da det Musikalske Selskab for denne Vinter ophørte
(1771) 114
Da jeg var syg (1771) 115
De brutale Klappere. Et tragi-comisk Forspil, Til Brug for den Kongelige Danske Skueplads (1771) 117 j
Klage-Sang af en Bekiendt ved Hr. Haagensens
Grav 28. December 1771 (1771) 144
Philemon og Baucis. Et Skuespil med Sang, i
en Handling. Oversat af det Tydske og Forøget med nogle Arier (1772) 146
Paa Kongens Fødsels-Dag 1772 (1772) 177
Avisartikel I (1772) 178
Avisartikel II (1772) 180
Hedningernes Frelse, Et Passions Oratorium
(1772) 182
Taarer ved Herr Frederik von Arnsbachs Grav
(1772) 191
I Anledning af Hr. Grev Haxthausens Afgang
fra Søe Etaten (1772) 194
En Passions-Sang [Stabat Mater], Dansk Efterligning (1772) 195
Haab og Erindring (1772) 197
Til Herr Berling og Jfr. Godiche paa Deres
Bryllups-Dag 9. October 1772 (1772) 202
Harlequin Patriot eller den uægte Patriotisme.
En comisk Comoedie i tre Handlinger paa
Vers (1772) 204
Pebersvendene. Et Lyst-Spil I Fem Handlinger (1773) 302