Ewald, Johannes ANDET OPTRIN

ANDET OPTRIN

VERTEN

(Han kommer ravende ind.)

DE FORRIGE

VERTEN
Nu veed jeg først, hvad Viin min tykke Mave rommer.
Ihr Herren! -
KLAPHANNS
Bravo Vert! -
VERTEN
Min Ven, forstaae mig ret!
De Fiorten gaae deri - men femten ikke slet -
Hei piber! - Pibens Skaal! -
BISTER
Hør Kammerat, du væver! -
VERTEN
Tirlit paa Hallings-Aas! - thi Stuen er for snever! -
KLAPHANNS
Nei klappe skal du - klap! -
VERTEN
(Han klapper.) Ha Bravo! - som en Mand! -
BISTER
Saa drukken, som han er, saa har han dog Forstand.
VERTEN
Det var en herlig Dag; - thi naar var mine Stuer
Saa fulde før, af -
BÜRGERSCHRECK
Os? -
VERTEN
Nei af -
BISTER
Coleurdelouer.
VERTEN
For Fanden, nei! - af -
KLAPHANNS
Nu? -
124
VERTEN
Af - - Er det ei en Spot! -
Af Folk, som drikke lit, men som betale got. -
BISTER
Viin Vert, og sladder ei!
VERTEN
Ihr Herren! - Druesaften
Er liflig - men jeg skal paa en Journal i Aften!
Et himlisk Efterspil, som en har giort paa Krig,
For - Ak den brave Mand! -
BISTER
Nu? -
VERTEN
For at spekke mig! -
Jeg har fra Comos Tid ei havt saa mange Giester -
De strømme ret herind, fra Øster og fra Vester -
En klapper Klap i Klap - En piber Tirlilit -
En raaber ak charmant! - en siger, det er Sk**! -
Det være hvad det vil, saa samler jeg mig Penge. -
Jeg drak mig reent ihiel, - i Fald det varte længe.
KLAPHANNS
Saa feiler det vel ei, du klapper dygtig med? -
VERTEN
Ihr Herren, saa min Haand skal slides op derved! -
De Lærde sagde vel, saa vit jeg kunde skiønne,
At al den hele Stads ei duede for en Bønne! -
BISTER
Hvad? - Hvem tør sige det? -
VERTEN
Men Hanns veed hvad han giør. -
Saa skal jeg klappe - saa! - (Han klapper.)
BISTER
Vov andet, om du tør!
VERTEN
Ihr Herren! -
125
BISTER
Nævn mig strax, de Slyngler, som tør sige,
At Stykket ei er got, og skiønt, og uden Lige! -
Fort slæb mig dem herind! - og, om de saa var ti! -
VERTEN
Ihr Herren! -
KLAPHANNS
Bravo! -
RECHTBRUDER
Ret! -
BÜRGERSCHRECK
Men Vinen glemme vi.
BISTER
Hvad? - nøler du? -
BÜRGERSCHRECK
Men Viin!
VERTEN
Ihr Herren, Viin et Anker! -
Men fald for Himlens Skyld paa fredelige Tanker! -
BISTER
Hvad? - Jeg? -
VERTEN
Hav Medynk! -
BISTER
Jeg? - med en Coleurdeloup? -
VERTEN
Er de dog Mennesker! -
BISTER
Was! - raisonnirest du? -
VERTEN
Ihr Herren! -
BÜRGERSCHRECK
Viin Herr Vert!-
VERTEN
Ret! - Bravo! drikke, drikke! -
Det veed man, hvad det er, det andet veed man ikke - 126
Hei frisk! - lad Piberne kun fylde sig med Vand!
Journalens Skaal i Viin! -
BISTER
Han har endnu Forstand -
Men Broder føel min Haand! - føel Klaphanns, hvilken Varme! -
Parbleu! - den brænder ret, at brække Been og Arme -
Ha! - kunde jeg kun faae en Skole-Stymper fat,
Som turde sige mig, at vor Journal var mat! -