Ewald, Johannes TREDIE OPTRIN

TREDIE OPTRIN

KIELDERPIGEN.

(Med Viinflasker.)

DE FORRIGE

KIELDERPIGEN
Her mine Herrer! -
BISTER
Hid! -
KIELDERPIGEN
Herr Bister, Tienerinde! -
BISTER
Hid Snut! -
KLAPHANNS
Mig først et Kys! -
KIELDERPIGEN
De vente mig derinde. -
BISTER
Fort siger jeg, herhid! - lad dem kun vente der! -
KIELDERPIGEN
(Hun gaaer hen, og sætter sig paa hans Skiød.) Naar Fanden var her og saa fuldt af Mennesker? -
Og alle plages de, af en og samme Grille! -
Har Lucifer da giort det Stykke, man skal spille? -
Er det om Doctor Faust? -
BISTER
Tys! det er en Journal. -
KIELDERPIGEN
Journal? -
BISTER
Ja, veed jeg meer, saa gid jeg blive gal! -
127
KIELDERPIGEN
Jeg seer Comoedier, kun for at see paa Løier;
Og intet er saa smukt, som naar Parterre støier -
Det raske klappende - det bravo bravo har,
Tit giort, at jeg for Lyst, ei vidste, hvor jeg var;
Thi, hvad de remse op det er ei værd at høre;
Men Bravo, Hei, Encore! - O! - det kan Hierterøre! -
Det gaaer til Marv og Been - der lurer jeg kun paa -
Thi alt det andet Væv, maa Fanden selv forstaae! -
Vi Kielderpiger kan faae nok af slige Griller,
Som Elskov, Klammerie, og hvad det forestiller -
Og bedre her, end der; - thi alt det Narrerie,
Om Ære, Dyd og sligt, gaae Giesterne forbi -
Naar man vil elske lidt, staaer man ei først og væver;
Den, som har Lyst at slaaes, den bruger sine Næver -
Men Klap, Herr Bister, Klap! - Encor, Encor, og sligt.
Ak, hvor det er charmant! - hvor uforligneligt! -
Tit har jeg tænkt derpaa, hvorfor den stakkels Herre
I Hullet - ham man seer kun Hov'det af desverre,
Faaer ingen Klap? - Og er en Lysesnydere,
For Fanden, da ei og et Christen Menneske? -
Og, lad i Stedet for det Hvidsken og det Banden,
Før Dekket hidses op, en klappe for den anden! -
Saa skal de see, hvor smukt! - saasnart der klappes ei,
Saa var det nok saa got, kun strax at gaae sin Vei!-
Jeg kiender en Monsieur - en Engel i sit Væsen! -
Vel har han smalle Been, og lidt Skavank i Næsen -
Men klappe kan han - ak! - og skrige høit som to,
O bravo! - Schwere Noth! - Gotts Blitz! - bravissimo! -
Men, hvad er det for en Journal, med Tugt at sige? - 128
Thi den er ventelig, dog om en Hvermands Pige,
Da den skal pibes ud - det var en Tomark værd,
Man tog en Vandspand med - Pfui for en Fandens Færd! -
BISTER
St! - tag dig vel i Agt! - thi vover en at føre
Den mindste Skamklik paa, den har med mig at giøre! -
Journal mig hid og her! - den er saa god som du -
Og, hvem der negter det! -
KIELDERPIGEN
Ih nu, Herr Bister, nu! -
Saa mangen fattig Tøs skeer Uret, destoverre -
Men Fanden føre da de Slyngler fra Parterre! -
Det skulde være mig! - vel er jeg kun et Bud -
Jeg skienker kun for Folk - men Horer pibes ud! -
Hum! -
BISTER
Giv dig kun tilfreds - de vover ei at røre
Ved Piben - nei Parbleu! - det skalt du faae at høre! -
Nei just til Trods for dem, som spidse Mund derpaa,
Skal der fra Noahs Tid, ei være pebet saa. -
KIELDERPIGEN
Det er forbandet og! - i Morges gav jeg Stømper,
Min sidste Tomark ud for et Par Jyde-Strømper, -
O, den Comoedie - saa rask, saa moersom en -
Saa fuld af Klap, var værd, at see paa bare Been! -
BISTER
Hvad, om vi for at bringe
Det Dyr af sin Betryk, lod fire Styver springe? -
Hvad Brødre? -
KLAPHANNS
Bravo! -
RECHTBRUDER
Vel! -
BÜRGERSCHRECK
Jeg skal ei vegre mig -

(De skyde Penge sammen, og flye hende.)

129
KIELDERPIGEN
Saavist, der' Godhed giør mig ret undseelig.
BISTER
Vi troe det vel - men hør! - saa meget vil jeg sige,
At klappe skal du med! -
KIELDERPIGEN
Ja, som en ærlig Pige! -
VERTINDEN
(Uden at blive seet.) Hei - Lisbeth! - hurtig! - hei!
KIELDERPIGEN
St! - Nu er Fanden løs! -