Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FIERDE OPTRIN

VERTINDEN. DE FORRIGE

VERTINDEN
Hvem skal vel skylle Glas, jeg eller du din Tøs? -
KIELDERPIGEN
Her er jeg -
BISTER
Hør et Ord! - jag en af de Philister,
Med Piberne herind! - forstaaer du?
KIELDERPIGEN
Ja Herr Bister!

(Hun gaaer.)

VERTINDEN
De pardonnere mig l - men Fanden staaer beskudt
I Piger nu til Dags! - Man er ret ilde brudt -
De sladre Dagen bort. -
BISTER
(Han klinker med de andre.) Va! - leve vor Vertinde!
RECHTBRUDER
Hun leve! -
BÜRGERSCHRECK
Vivat hoch! -
KLAPHANNS
Va! bravo! -
VERTINDEN
Tienerinde! -
130
BISTER
Men hvi saa pen i Dag? -
VERTINDEN
Herr Bister synes saa -
Men hvad for Galskab kan min Mand ei finde paa? -
Og fuldt er Beestet nu - der vil den gamle Taabe,
Strax paa Comoedie, at støie og at raabe -
Thi andet kan han ei - Og, vil jeg have Fred -
Har man vel hørt saa galt? - Saa maa jeg følge med. -
Dog, negter jeg det ei - jeg selv gad gierne høre,
Hvad for Ulykke dog den Mand har kundet giøre? -
Har han forandret Troe, saa er han vel forført -
Men pibes ud er haardt! - Og hidindtil uhørt! -
BISTER
Og om jeg er den Mand, hvorfor enhver mig kiender -
Om Bister er mit Navn - og har jeg Stok og Hænder -
Da skal det - troe mit Ord! - ei blive hørt endnu! -
Hvad Broder Bürgerschreck? - Hvad Klaphanns siger du? -
BÜRGERSCHRECK
Jeg slaaer en dygtig Stok. -
KLAPHANNS
Jeg klapper, som den beste -
VERTINDEN
Det er dog christeligt, at hielpe paa sin Næste -
Hvad? - Er han vel en Tyrk? - At pibe ud, og sligt,
Det, mine Herrer, det er ikke christeligt!
BISTER
Madam', jeg haaber da, hun vil retskaffen klappe -
VERTINDEN
Spørg kun, om jeg ei før lod mine Handsker lappe,
Just til det samme Brug? - Jeg? -
131