Ewald, Johannes IVDE OPTRIN

IVDE OPTRIN

BAUCIS. DE FORRIGE

BAUCIS
Nu, elskte Venner, gaaer!
Et lunkent Urtebad, som der i Kamret staaer,
Vil - troer mig! - være ret en Lægedom for eder.
Dets Kraft er styrkende - Gaaer, medens jeg bereder
Vort lille Aftenbord - Seer Venner, dette Kar
Med Melk, og Frugt, og Brød, er alt hvad Baucis har. -
Nu var jeg rundt omkring, at laane Viin til Drikke;
Men jeg undseer mig ret - thi ak, de vilde ikke -
I Morgen faaer jeg vel -
JUPITER
(i det han gaaer bort med Mercur.) Zeus selv velsigne dig! -