Ewald, Johannes VIIDE OPTRIN

VIIDE OPTRIN

JUPITER. MERCUR. PHILEMON

JUPITER
Hvor glædes vi derved,
At denne Sammelplads af Uretfærdighed,
Har sligt et Par? - At den kan roeses af, at nære
To ædle i sit Skiød, hvis Dyd er Jordens Ære? -
PHILEMON
Ven, Dunedtrykker mig, med alt for megen Roes! -
MERCUR
De Guder, som Du selv bevertede i os, 156
Velsigne Dig min Ven! - med glade Aar! - med mange? -
BAUCIS
(bag ved Scenen.) Philemon, hielp mig dog! - den Gaas er ond at fange! - -
(Philemon gaaer.)