Ewald, Johannes IXDE OPTRIN

IXDE OPTRIN

JUPITER. MERCUR. ARET. NARCISSE

ARET
Aria.

Klare Perler! - gyldne Straaler! -
Nectar i krystalne Skaaler! -
Tanken i mit Bryst! -
Hvad er reent, o Myriader,
Hvad er helligt mod Alfader,
Og hans Lyst? -

ARET OG NARCISSE

Hvad er helligt mod Alfader,
Og hans Lyst? -

NARCISSE

Marmor-Klipper! - Myrthe-Skygger! -
Altere, som Almagt bygger! -
Og o Du min Krands! -
Hvad er skiønt, o Myriader,
Hvad er herligt mod Alfader,
Og hans Glands? -

ARET OG NARCISSE

Hvad er herligt mod Alfader,
Og hans Glands? - E.

(De staae en Tidlang ubevægelige, og komme efterhaanden til sig selv.)

ARET
Hvor er Jeg? -
NARCISSE
Hvilken Drøm? -
ARET
Zeus lær mig, hvad jeg er! -
NARCISSE
Hvem hører jeg? - Aret! - Ak, Yndling er Du her? -
158
ARET
O Himmel! - O min Brud! - o lad mig -

(Han omfavner hende.)

NARCISSE
Evig Høie! -
JUPITER
(i det han fører Mercur bort.) Kom Søn, og lad dem selv! -