Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

PHILEMON
O Støvets store Ven, som med din Almagts Haand,
Togst Smertens Zentner-Last fra vor nedtrykte Aand! -
Hvad er det Offer, som den fattige tilbyder? -
Hvad er vor Tak til Zeus? -