Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

JUPITER
Ærbødighed og Dyder! -