Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

PHILEMON
(som tillige med de øvrige, ligesom vogner af den dybeste Henrykkelse.) Almægtig!...