Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

ARET
Hvor fuld af Under! -