Ewald, Johannes SIETTE OPTRIN

SIETTE OPTRIN

LEANDER OG DE FORRIGE

LEANDER
Hvorledes? -
JOST
Ei for alt! - nu skal her giøres rede! -
LEANDER
Min Brud i Graad? - og De? - min Fader! - hvilken Vrede! -
JOST
Jeg tør dog være vred, Herr Søn, saasnart jeg vil? -
LEANDER
Forklar mig, Deiligste, hvor dette kan gaae til? -
JOST
Ja deilig først og sidst! - Men nu vil jeg forklare -
Hans Gifte-Nykker kan han sikkert lade fare! -
Herr Fiantes Svogerskab er ei at tænke paa -
Nu suk, og klynk og græd! - Hvad Jost har sagt, skal staae! -
(Han gaaer.)