Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

ANDET OPTRIN

AGNETE ALENE
Saa!... vel! - nu veed han alt - Ulykkelige Pige! -
Hvi vilde du? - men vel!... Og han? - hvad vil han sige? -
Han sig tilsidesat - for hvem? - Det staaer deri -
Brav! - Før var heller ei det sidste Haab forbi! -
Han see sin Søn forsmaaet, af... Himmel! - om jeg bliver
Et Offer for hans Had, og for den usle Skriver!...
Og det er lidt for ham, at hævne slig Foragt
Paa mig - for ham, som har vor Velfærd i sin Magt! -
Ulykkelige Mand! - min Fader! - Dog du vilde...
Men Jost er Fromhed selv... hvi dømmer jeg saa ilde? -
Men hastig, som en Ild - Og - brave Mand tilgiv
Min Dristighed! - lidt stolt - og meer end alt for stiv -
Saa egensindig, som den Dydige kan være -
Vel punktlig - næsten sær i dit Begreb om Ære...
Ha jeg begriber let, hvor rasende du blev,
Da du... Den dumme Kål, at flye den Mand mit Brev! -
Og jeg! - o Harm! - hvortil kan ikke du forlede! -
Leanders bittre Spot!... Hvorover kom hans Vrede? -
Og min?... Jeg kiender ham - Og troer jeg, at han kan
For Alvor spotte mig? - Og dog begyndte han! -
Dog var han Skyld i Alt! -
239