Ewald, Johannes TREDIE OPTRIN

TREDIE OPTRIN

SKRIVER*) OG AGNETE

AGNETE
(I det hun seer Skriver, som har sneget sig bag paa hende.) Ak! -
SKRIVER
Lykkelige Vinde
Har blæst mig hid i Dag, o himmelske Gudinde! -
Ved alle Muserne! -
AGNETE
Forsværg dem ei! -
SKRIVER
Min Eed
Er klippefast - dog kun i Prosa, som De veed -
AGNETE
Der'Sprog...
SKRIVER
(Han falder hende i Talen.) De smigrer mig - dog, at De var tilstæde,
O troe mig, det har lagt Biergdynger til min Glæde! -
Dog Bierge selv er Støv! -
AGNETE
Nu er De alt for slem -
* 240
SKRIVER
Atomer mod den Lyst, at kunde kildre Dem!
AGNETE
Mig? -
SKRIVER
(Han giver sig endeel pedantiske Airs.) Viid!... Dog Himmel! - Er mit Ansigt sat i Lave? -
Sig! - har jeg Miner, som et Glædskabsbud bør have? -
AGNETE
Ei! -
SKRIVER
Nu? -
AGNETE
(fortræden) Jeg har ei Lyst -
SKRIVER
Hvorledes seer jeg ud? -
AGNETE
Ha, som De vil -
SKRIVER
Et Ord! -
AGNETE
Nu - som et andet Bud -
SKRIVER
Ambassadeur er Fransk - dog kunde det passere
For Apocryph endnu, saavel som andre flere -
Men nu til Sagen - Først -
AGNETE
De dræber mig med Snak! -
SKRIVER
Først maa De takke mig! -
AGNETE
Tak! - Millioner Tak! -
SKRIVER
Dybt maa de neie - Dybt! -
(Hun neier til Jorden, og han bukker sig med en skolemæssig Høitidelighed.) Jeg ønsker Dem til Lykke! -
241
AGNETE
(forundret) De mig? - -
SKRIVER
(Han slaaer sig for Brystet.) Jeg! -
AGNETE
Og hvormed? -
SKRIVER
(Han bukker sig igien) Ei! - med mit Mesterstykke! -
AGNETE
O!...
SKRIVER
Jeg har overgaaet mig selv - Mig, som De seer,
Og - uden Egen-Roes - hvad kan der siges meer? -
AGNETE
Den Ydmyghed...
SKRIVER
(som falder hende i Ordet) Den kan undskyldes - Thi De mærker
Dog let, hvor langt mit Verk gaaer over alle Værker -
Nok, at fra Seths Tractat, som dog kun faa har seet,
Har ikke sligt et Lys bestraalet vor Planet -
Her -

(Han trækker et Bundt Papirer op af Lommen.)

AGNETE
(forskrækket) Ak! - jeg beder...
SKRIVER
Nei! - At De dog selv maa dømme! -
AGNETE
Mig synes -
SKRIVER
Om...
AGNETE
Jeg troer -
SKRIVER
Om det er gyldne Drømme -
AGNETE
Jaja -
SKRIVER
Hvormed...
242
AGNETE
Det er -
SKRIVER
Hvormed jeg smigrer mig.
AGNETE
Det er min Moders Røst -
SKRIVER
Da vær saa lykkelig -
AGNETE
Forlad! - Et Øieblik...
(Hun undløber.)