Ewald, Johannes ANDET OPTRIN

ANDET OPTRIN

HARLEQUIN, LISETTE OG AGNETE

HARL.
(Han omfavner den ene efter den anden.) Ak min Datter! - min Lisette! -
LISETTE
Hvorledes? -
HARL.
(til Agnete) Skynd dig! - siig til alle Mennesker -
Band paa til Nød, at jeg er ei at finde her! -
LISETTE
(Hun stikker i at græde.) O Mand, hvad koster du mit alt for ømme Hierte! -
Din Friehed, som jeg seer - ak! - den fornyer min Smerte! -
At see sin halve Siæl slæbt i et Slutterie! -
Hvor haardt! - dog slig en Nar - Du burde døe deri! -
273
HARL.
Stil dog din Graad! -
LISETTE
Ha jeg vil smelte bort i Taare! -
Hvorledes har de glemt at binde slig en Daare? -
HARL.
Fortvivl ei reent min Skat! -
LISETTE
Min lille søde Mand! -
HARL.
Min Snut! -
LISETTE
Naar vil du dog faae Menneske Forstand? -
HARL.
Ei ei! - Du rører ved min Byld - Gid Himlen tage
Mit alt for store Pund kun snart igien tilbage! -
Jeg, som en dyb Forstand har giort ulykkelig,
Jeg skulde...
LISETTE
Kom du hiem, for at opirre mig? -
HARL.
Koldsindig! -
LISETTE
Jeg endnu? - Vor Velfærd blev forødet -
Det, veedst du, saae jeg paa, med Hænderne i Skiø det -
Men du at prale her! - Du med Forstand - Du Nar! -
Troer du, jeg er et Dyr som ingen Galde har? -
HARL.
Vel nok! - men veed hun da, hvorfor man lod mig sætte -
Hvad Stats-Raison? -
LISETTE
Fordømt! - nei det er tungt at giætte! -
Stats-Sladder, Stats-Hansvurst, og evig Stat og Stat! -
Hvorfor indslutter man en liderlig Krabat? -
Gaae! - spørg Herr Jost! -
274
HARL.
Hvad han? -
LISETTE
Hvem ellers? -
HARL.
Den, som grunder
Dybt i en Sag, seer let, hvis Aand der stikker under,
Og, at en vis unævnt har Fingrene deri -
LISETTE
Og hvem? -
HARL.
Ei! -
LISETTE
Svar mig først, hvorledes blevst du fri? -
HARL.
Man taler ei saa høit om Stats-Begivenheder -
LISETTE
Forbandet! -
HARL.
Nu jeg tør vel hvidske det til Eder...
AGNETE
(som hører nogen komme) Skiul sig min Fader! - Snart! -
HARL.
Ak, om I røbe det! -
LISETTE
Hvad? -
HARL.
Det jeg nu har sagt -
AGNETE
O snart! - i Kammeret! -

(Hun skyder ham ind i et Side-Kammer.)

LISETTE
Hvad har han sagt, den Nar? -

(Da hun seer, at det er Skriver, som kommer, gaaer hun hastig bort.)

AGNETE
Ak alt! -
275