Ewald, Johannes FEMTE OPTRIN

FEMTE OPTRIN

HARLEQUIN OG AGNETE

HARLEQUIN
O Corfitz! - o Tartüff! -
AGNETE
Tak Himmelen, min Fader! -
HARL.
Gift! - Edder! -
AGNETE
Det er Gift, som gavner meer end skader! -
HARL.
O!...
AGNETE
Agt det Edder høit, som skiærper Øinene! -
Ja ømme - beste Mand! - nu først - nu kan De see! -
HARL.
Hvad først? - til Bloksbierg med din Kiærlinge-Morale! -
Har jeg ei længe seet den Helvedes Cabale? -
Den, som et vist Partie har spilt mod min Person? -
Men at Forræderen! - at han var der' Spion! -
Han! - min Fortroeligste! -
AGNETE
En - O snart! - en anden! - verre! -
(Hun vil trække Harlequin ind i Kammeret, men, da hun ikke kan faae ham afsted, løber hun hen, og giør sig noget at bestille med sin Syeramme -)
284