Ewald, Johannes SYVENDE OPTRIN

SYVENDE OPTRIN

PUFF OG LEANDER

PUFF
(som troer, at han er ene) Man siger, at han undløb - Er det sandt -
Desbedre! - Saa maaskee beholder jeg mit Pant -
LEANDER
(halv sagte) Ei ei! - -
PUFF
(som før) Er det en Digt - om Jost og han forliges -
Maaskee besvogre sig - som det da og vil siges! -
Ja saa god Nat mit Pant! - For Pokker! - det var Skam! -
Det er tre gange værd, hvad jeg betroede ham -
Og Jost er narrisk nok, godhiertet nok, desverre! -
Den Tosse, den...
LANDER
(som kommer frem) Nei holdt! -
PUFF
Ei! - er det Dem min Herre! -
LEANDER
Mig selv -
PUFF
Jeg talte om Der' kiære Herr Papa,
Den eiegode Mand -
LEANDER
Ak! -
PUFF
Men, hvor kom De fra? -
290
LEANDER
Fra - og hvorfor? - fra Rom -
PUFF
Den kiære Ungdom spøger -
Men er her ei en vis Veninde, som De søger? -
LEANDER
Hvem søger De? -
PUFF
Ei nu! - Jeg nysler lidt omkring -
En Fattig, som De veed, maa søge mange Ting -
LEANDER
En Fattig? -
PUFF
De har got - Tak Himlen! - Ja de Rige
Veed ei, hvad Armod og besværlig Tid vil sige -
Men vi! - Ja, Himlen veed, hvortit jeg stakkels Mand
Har glemt mit eget Kors, af Medynk med mit Land!-
Udsuget, som det er! - i disse dyre Tider! -
Ja spænd kun Buen høit! - men Strængen brast omsider! -
En fattig Mand, som jeg, der stræber Dag og Nat -
Mig vil de skrive for to Mark i Extra-Skat! -
LEANDER
To Mark? -
PUFF
To rene Mark! -
LEANDER
(Forvirret, og som en, der hører efter noget andet.) Jaja - Jeg overlader
Imidlertid den Sags Betragtning til min Fader -
Det er hans Røst - Farvel! -

(Han gaaer pludselig bort.)

PUFF
Ei! - hvi saa hastig da? -
Mon Frieriet ei anstaaer hans Herr Papa? -
Han skyer ham?... Er det saa - Velan! - saa tør jeg haabe! - 291
Nu - det maa lokkes ud - Der er den gamle Taabe! -
En ærlig Mine Puff! - stolt! - og til Nød lidt grov! -
Det er den Caracter, som du har nu behov! -