Ewald, Johannes FØRSTE OPTRIN

FØRSTE OPTRIN

ARGANTES

Holla hol - Der er ikke en Siæl - Men dersom de tænker, at de skal beholde Leonore, nu da hun har 30 000 Rixdaler, da kiende de Hr. Argantes ikke ret - Jeg veed, hvad jeg skal paastaae - Ja, da hun ikke havde noget - Men 30 000 Rixdaler! - Bevare os! - De Renter kan jeg ja holde min heele Huusholdning for ti Gange, og endda legge Penge op - Kort sagt, jeg maae, førend en ung Springere - Vel har jeg tusinde Gange forsoret, at gifte mig - En Kone er en ædende Capital - En Ødelæggelse i et Huus! - Jeg kan jo see det paa denne Araminte - Jeg tør bande paa, at hun bruger allene for to Rixdaler Handsker om Aaret - Nu Knappenaale, nu Hovedvand, nu Bendler - Av væ! - Men er jeg ikke Mand? - Jeg skal nok lære hende at spare - Og førend jeg lader den Capital tage mig bort for Næsen! - Stille! - Jeg troer der kommer nogen - Holla ho!