Ewald, Johannes FIERDE OPTRIN

FIERDE OPTRIN

MAGISTER TRÆKNUB OG DE FORRIGE

LEANDER
(I det han seer Magisteren komme)

O Himmel!

TRÆKNUB

Her skal man finde de unge Folk samlede - Man siger og, for et gammelt Ordsprog, at Lige lege best - Ea demum firmissima est amicitia, quam similitudo parit

LEANDER
(afsides)

Kunde denne Pedant vel komme paa en meere ubeleylig Tid?

HENRIK

Herre!

333
LEANDER

Hvad vil du?

HENRIK

Bliver det ved Aftalen, om det Bevidste?

LEANDER

Jeg prygler dig, om du spørger mig engang endnu - berettiger andres Falskhed mig til at være nedrig?

LEONORE

Ak min Leander!

LUCIE
(Hun trækker Leonore til Side)

For alting beste Jomfrue! - Hun røber sig - Giv sig tilfreds! - Det bliver vel got - Hun kiender dog Hr. Leander

LEANDER

At jeg nogen Tid skulde -

TRÆKNUB

De er ikke i got Humeur, Hr. Leander

LEANDER

Ney

TRÆKNUB

Og de ikke heller, min lille Rosens Mund - Hvad gielder det min Sukker-Top, at jeg skal opmuntre dem? - Kom, saa skal jeg forelæse dem nogle Anagrammata, som jeg har giort selv - nogle af de ypperligste Anagram matibus, som der ere giorte siden Syndfloden

LUCIE

O ja! - Lad os engang høre en Anegramatibus

HENRIK

O ja Hr. Magister - deres Anders Grammaticus!

TRÆKNUB

Saamen Børn, end skiønt jeg nok hører, at I ikke forstaaer dem, skal jeg dog læse jer dem for - partim, for at fornøye eder - og partim, for at faae dem læst selv - de har alle Hensigt til Ægtestandens Ulyksaligheder

334
LEANDER

Vil de følge mit Raad Hr. Magister, saa skal de ikke spilde deres Umage

HENRIK

Der kommer Herren og Fruen