Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER
(giver med en foragtelig Mine Papiret tilbage, som falder paa Gulvet, da Træknub ikke strax tager derimod. Træknub tager det hastig op igien)

Leonore? - De? - En offentlig Foragtere af Ægtestanden? - De Leonore?