Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER

Men see mig dog engang til den Dumdristige! - Han denne smudsige Pedant, han Leonore! - Er det ikke, som om alle muelige Peber-Svende paa engang har faaet det Indfald at gifte sig? - blot for at giøre mig ulykkelig - fortvivlet? - (Han vil sette sig til Skriver-Bordet, men bliver i det samme Argantes vaer) hvad? - Argantes ogsaa? - Ret nu taber jeg Taalmodigheden