Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER

Hvordan? - De her? - Jeg meente, at de var for længe siden gaaet bort