Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER
(halv sagte)

Kieltring!