Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

ARGANTES

Kieltring! - Jeg? - Meget vel! - Min unge Herre, meget vel! - Det Skields-Ord var got til Huusholdningen i disse dyre Tider; jeg vilde ikke have undværet det for fem Rixdaler - Et Ørefigen har engang indbragt mig tyve, foruden Processens Omkostninger - deres Tienere! - De skal snart faae Nyt at vide fra mig, baade de og deres Onde, ja de skal saamen