Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER

Himmel! - Min Farbroder? -