Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER
(tvungent)

Leonore fortiener - virkelig - deres Haand - min kiære Onde! - Jeg ønsker - dem begge - Lykke dertil