Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER
(spodsk, og med en tvungen Koldsindighed)

En taabelig, latterlig Indbildning, som ikke er værd at tale om, min smukke Jomfrue - Min Farbroder har kun besluttet, at tilbyde dem sin Haand