Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEANDER
(endnu koldsindig)

Saa har han just nu udladt sig mod mig - dog var han for beskeden til at melde noget, om deres Portrait; som han har faaet af dem; det samme, som jeg for nogle Uger rosede saa meget, men ikke fik og ikke engang turde bede om