Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

LEONORE
(noget forvirret)

Det er sandt - han har faaet dette Portrait - men