Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

TRÆKNUB

Apage! - Saaledes at forhaane en Magistrum Philosophiae!