Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

HENRIK

Og Sikkerhed for - (han tager sig for Panden) - havde jeg for en Time siden, havt Lyst til at sige - men nu - Hvad vil hun med den Kurv, Lucie?