Ewald, Johannes INDHOLD AF FØRSTE BIND

INDHOLD AF FØRSTE BIND

Side
Svar paa det Spørsmaal: Hvorfor var en Guddommelig Forløsere nødvendig for det Menneskelige Kiøn? (1762) 1
Pyrologia sacra sive Dissertatio critico-sacra de Igne (1763) 44
Lykkens Tempel. En Drøm (1764) 62
De Paradiso (1764) 82
Tanker i Anledning af Hr. Hans Ebbesen og
Jomfrue Christiane Benedicte Huulegaards
Mariage (1765) 87
Meletemata qvædam de pravis scriptoribus
(1765) 89
Klage-Sange opførte paa det Kgl. Universitet
da Kong Frederik V 18. Martii 1766 skulde
føres til sit Hvilested (1766) 95
Sørge-Sange i Christiansborgs SlotsKirke 18.
Martius 1766 da Kong Frederik V skulde føres til sit Hvilested (1766) 98
Kantate i Roeskilde Dom-Kirke 19. Martius 1766
da Kong Frederik V blev samlet med sine
Fædre (1766) 104
Cantate som til Kong Christian VII's og Dronning Caroline Mathildes Salvings-Fest 1. May
1767 ved Taffelet blev opført (1767) 107
Kantata til den i Anledning af Kong Christian
VII's og Dronning Caroline Mathildes Salvings Act 4. Maji 1767 anstillede Doctor-Promotion (1767) 110
Tanker i Anledning af Frue Ryebergs Død (1767) 112
De Poëseos natura et indole (1767)
Tanker i Anledning af Frøken Sophia Dorthea 114
v. Holstein's Dødsfald (1768) 125
Passions-Cantata som i Fasten opføres af Det
Musicaliske Selskab paa Bryggernes Laugs-Huus (1768) 128
I Anledning af Hr. Palludan og Jfr. Lønborg's
Mariage (1768) 134 n
Sørge-Digt over Frue Rahbek (1768) 136
Sørge-Cantata ved Christi Grav som i Fasten
opføres af Det Musicaliske Selskab paa Bryggernes Laugs-Huus (1769) 139
Adam og Ewa eller Den Ulykkelige Prøve, Et
dramatisk Stykke i fem Handlinger med Mellem-Sange (1769) 145
Tanker da Arveprinds Frederik giennemgik
Smaa-Koppernes Indpodning (1769) 266
Til Dronning Juliane Marie paa hendes Fødsels-Fest 4. Sept. 1769 (1769) 268
Rolf Krage. Et Sørgespil, i Fem Handlinger (1770) 271
Rettelser til I. Bind 383