Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SYNGENDE PERSONER

  • VIDENSKABERNE
  • VIISDOM
  • NORDENS ENGEL
  • LYKSALIGHED
  • UNDERSAATTERNE

FOR PROMOTIONEN

Chor.

UNDERSAATTERNE

DU saae din Vældige
I Herrens Helligste
Lyksaligt Dannemark!
Din store Christian
Var stor i Herrens Øye -
Sin Aand, Kraft fra det Høye
Og Viisdom skiænkte Han
Din salvede Monark.

Aria.

VIDENSKABERNE
Her i den store Christians Skygge
Og under Viisdoms Varetægt
Skal Kunsterne sig Templer bygge,
Som staaer til Verdens sidste Slægt -
Ægyptens Pyramider falder -
Men roelig og belønnet Fliid,
Lad Nordens allersidste Alder
See Støtter fra din gyldne Tiid!
111
VIISDOM
Den Vise saae en Stjerne over Norden,
En Soel randt op fra Cimbrers kolde Egne;
Da troede han at kiende Visdoms Straaler,
Og henrykt raabte han til sine Brødre,
Og Vise iilte hid fra alle Kanter,
LYKSALIG KONGE, SOM VIL HERSKE OVER VISE!
LYKSALIGT LAND, SOM STYRES AF EN VIIS!

EFTER PROMOTIONEN

Aria.

NORDENS-ENGEL

At visere og bedre
Var efter Christian
Blandt Oldenborgske Fædre
Skal aldrig blive sagt:
Den kaldes stoer, som Han
Blandt Kongerne i Norden,
Som elsker Viisdoms Orden,
Og ærer Himlens Magt.

LYKSALIGHED
Ulykker flygtede for Christians Straaler,
Og hærdet Sorrig søgte mørke Huler,
Hvor de useete kunde bygge;
Men i Hans Alder fandt de ingen Skygge;
Thi Glæden skinnede i heele Norden.
NORDENS-ENGEL
Lyksalig Slægt som døde før Din Glæde,
Og tabte Lyset før Din Soel!
Chorus.

Land, Land, opløft dit Raab!
Tael til den Evige
Om all din Trøst og Haab!
Godheds bundløse Kilde!
Udøs du Fromheds Løn
Paa dine Salvede
Vor Christian, vor Mathilde,
Vor Lyst - vort Liv - vor Bøn!

112