Ewald, Johannes ADAM. - EWA.

ADAM. - EWA.

Af de gode Aander.

ELOAH, den øverste iblant Englene.

MICHAEL, den øverste Strids-Engel.

RAPHAEL, Retfærdigheds besynderlige Sendebud.

GABRIEL, Al-Godheds Sendebud.

URIEL, Soelens Engel.

IRMIEL, Fredens Engel og Adams Ven.

ITHURIEL, Mandindens Skyts-Engel.

ZEPHON, Paradiesets Engel.

OBADDON, Dødens Engel.

Chor af gode Aander.

Af de onde Aander.

BAAL, den øverste blant de onde Aander.

MOLOCH, Ildens Aand.

SATAN.

ABDIEL ABBADONA.

Chor af onde Aander.