Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FEMTE OPTRIN

RUDE. ALUILDE. OG NOGET DEREFTER SKULDE

RUDE

Herre!... Broder!... Rolf!... Han hører mig ikke... Biarke i det mindste!... Hialte!... De gaae... De gaae bort, uden at høre paa den, som vil advare dem... Blindhed... Raserie har overfaldet Dans Huus... og alle Rolfs Eedsvorne... Gudernes, Gudernes Straf!... Er den mørke Time kommet, da de vil straffe Thores Misgierning, og Helges Blodskam?... Den mørke Time troer jeg er kommet... Ha!... Den, som jeg saa længe gruede for!... Den, som de viiste mig i saa mange skrekkende Drømme!.. Ha!.. Konge!.. Broder!.. ulyksalige Broder.. Biarke, og du Danmark!..

SKULDE2)

Hvad raser du?... Hvad ligger dig saa vægtigt paa Hiertet?... Hvilken Drøm har forvirret din Hierne, fromme Rude?...

RUDE

Jeg har seet Forræderen... og Frøe har jeg seet

* * 294

... og mandige Kiemper, som svømmede i Blod, viiste min Drøm mig...

SKULDE

Din Tale er mørk, Rude... Du taler om Forrædere... hvilken ond Trold har forskrekket min Søster?...

RUDE

Daaren hører Morderen hvedse sit Sverd, og legger det ikke paa Hierte... Den Viise hører et Ord og giemmer det...

SKULDE

Aldrig skulde jeg troe... Dog jeg kiender dig... Men den Mistænkelige fortiener ei at oplyses...

RUDE

Hvad taler du om Mistanke, Skulde?

SKULDE

Og du om Mordere?...

RUDE

Ha!... Skulde, Skulde!... Du er Rolfs Søster... og min... Siger dit Hierte dig ikke noget, som... jeg ikke kan sige dig?...l).

SKULDE

Jeg forstaaer dig ikke...