Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SIETTE OPTRIN

DE FORRIGE. VIGGO. HIARTVAR

VIGGO

Kongen spørger om dig, ædle Rude... Du skal især være tilstede ved Agners Minni...

RUDE

Vel!... og maaskee ved Rolfs...

VIGGO2)

Hialte lader dig sige, at Hother...3) Denne

* * * 295

følger mig overalt, som min Skygge... Du er uroelig Hiartvar... Maaskee over i Morgen...

HIARTVAR

Jeg kommer dig ubeleilig.. Jeg troer, at du har hemmelige Ærinder, som Kongen ikke vil betroe mig...

VIGGO

Og du fulgte mig, naar du troede det?...

HIARTVAR

Jeg søgte Skulde...

VIGGO

Her finder du hende... Jeg troer, at du har hemmelige Ting at tale med Skulde, og derfor gaaer jeg!... ædle Rude!... Du hørte Kongens Ord...

RUDE

Vel!... Jeg følger dig... Jeg vilde ikke vove det et Øieblik, at Rolf skulde kalde mig ulydig...1).