Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SYVENDE OPTRIN

HIARTVAR OG SKULDE

HIARTVAR

Og jeg kan ikke opholde mig... men... vi ere forraadte, Skulde... Det ulyksalige Paafund!... Mistanken udbreder sig meer og meer... Rude, Hialte, Viggo, alle veed det... Ha!... Den forbandede Time, da Stolthed forførte dig... og mig!...

SKULDE

Frygtsomme!... Det er ret... Begræd, at du lodst dig forføre til at bryde dine Lenker!... Utaknemmelige!...

HIARTVAR

Ja, Utaknemmelige... Ha!.. hvi døer jeg ikke af Skam?.. Men her er ingen Tid tilovers... Jeg gaaer at sige... Kan jeg kun komme til, at faae det sagt... til Hagbarth... og Hunding, at de berede alting til Flugt.

* 296
SKULDE1)

Til Flugt, Forræder?...

HIARTVAR

Mine Venner skal flye... og du... Men jeg, jeg vil blive, og tilstaae den grueligste Misgierning, og døe...2).

SKULDE3)

Saa... vel... ret... ja døe med de andre!... Nederdrægtige!... Ulyksalige Konge-Dotter!... Og du, som fordømte mig, til at spilde min blomstrende Ungdom ved en Træls Side!... Ha!... den Niding!... Hialte havde ret, at han kaldte dig Niding... Ved Odin, Hialte havde ret... Og jeg, som nogentid har kundet elske ham!... Den, som frygter for at herske!... Men jeg skal herske uden ham... Ja om jeg heed Rude, da kunde jeg kysse dens Scepter, som blev avlet i Blodskam... Men Skulde kan... og skal det ikke!... ved Freyer, hun skal det ikke!... Staae mig bi Freyer!... Nei ikke Freyer... De fredelskende Guder skal flye fra Leyre!... Haddings Gud, mægtige Vagenhofte!... Utgaarde Loke!... Hel!... eller du Frøe, som boer i Upsal!... Hundrede Stykker lover jeg dig af det sorteste Qvæg... og vil du heller Menneske-Blod... Den sidste af Dans Afkom... og Hiartvar... og naar jeg først sidder roelig paa Thronen... Da Fierdeparten af mine Undersaatter!...4).