Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SYVENDE OPTRIN

DE FORRIGE. HIALTE OG FØLGE

HIALTE

Enhver forføie sig til sit!.. at ingen forstyrrer Kongens Roelighed2).. Du er her endnu ædle

* * 316

Fyrste.. Du tænker paa din Nanna beste Hother.. Mørke og Ensomhed er den elskendes Valhal... Men jeg.. ikke vil jeg dog fornøie mig stort i Nat over at see paa disse Træer...

GEVAR

Er det dit Alvor at blive her?..

HIALTE

Ilde giorde jeg, da jeg lovede hende det.. Jeg veed heller ikke hvorledes jeg kunde glemme saa reent, at jeg lovede min Signe, at komme til hende?.. og fortælle hende nyt om Giestebudet.. og om de Fremmede.. Og desuden er Signe syg.. og desuden er jeg søvnig.. og desuden hvortil behøves det?1).. Hvortil synes du at det behøves at vaage her?

HOTHER

Man kan aldrig være forsigtig nok, naar det gielder om et Liv, som er os saa kostbart.

GEVAR

Hvad du har lovet Rude, bør du holde, eller i det mindste skaffe en anden i dit Sted.

HIALTE

For at jage Spøgelser fra Rolfs Kammer?..

GEVAR

Hother!.. din Nanna er langt borte.. du er ikke søvnig.. Og denne Ensomhed skikker sig uforlignelig til dine kierlige Betragtninger.

HOTHER

Vel!..

HIALTE

Du er dog skabt til at hielpe mig, beste Hother.. Og du er bedre skikket til at voge end jeg.. Her har du mine Vaaben.. dog, du har allerede... Giv mig din høire Haand, ærlige Kiemper, at du vil voge over min Konge, som jeg vilde voge over ham, og forsvare ham.. mod alle Spøgelser og Trolde, som jeg vilde forsvare ham.

* 317
GEVAR

Hvi betænker du dig Hother?

HOTHER

Der har du min Haand.. Jeg skal voge over ham og forsvare ham..

HIALTE

Saa har jeg, og saa har Rolf intet at befrygte..1).